REGLAMENT

67a MARXA D’ORIENTACIÓ I REGULARITAT PER MUNTANYA
19a  COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES I DE REGULARITAT

Data: 30 d’abril de 2017.

Full de Ruta Marxa d'Orientació i Regularitat 2017

Mapa Oficial Marxa d'Orientació i Regularitat 2017

 

Un any més ens complau convidar-vos a participar en la nostra marxa, la del proper diumenge 30 d’abril, la sortida la emplaçarem davant del Camp de Futbol de Ripoll, (crta.  Barcelona nº 66.)

REGLAMENT :

El Club Excursionista Ripoll organitza la 67a Marxa d’orientació i Regularitat, puntuable per a la 19a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
 
 INSCRIPCIONS

-Podran participar els majors de 18 anys i els menors acompanyats, amb el corresponent permís patern signat. Els equips han d’estar constituïts per dos o tres persones.

 És podran inscriure:

* A través de la pàgina web de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/ o de la pàgina web del C.E. Ripoll on trobareu un enllaç directe al formulari d’inscripció de la  web de la FEEC. A  partir del dia 14  d’abril, i   fins a les 8 de la  tarda del  divendres  28 d’abril.                                                      

* Personalment al local  social del  C.E.RIPOLL.,  passeig de Sant Joan, 1, els dimarts i divendres del 14 al 28 d’abril  de les 22 a 23 hores.  Tothom que es vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència federativa de la FEEC, ha de portar  el número de DNI i el  Codi d’identificació de la llicència de la Federació.                                                                                                    

                                                                                                                                        
Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per a la 19a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat.


Els drets d’inscripció son de:

5€: als posseïdors de la llicència de la FEEC, de federacions adscrites a la UIAA, de federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, del any en curs i per participants que pertanyin a seccions d’iniciació a la muntanya d’entitats associades al Moviment Azimut.

11€ : pel participant soci del C.E. Ripoll no federat (inclou la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

13€ per a la resta d’inscrits (inclou la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

15€: Les inscripcions fetes el mateix dia de la sortida sense cap tipus de distinció.

.NOTA: La persona que inscrigui a l'equip, haurà d'aportar les dades de tots els seus membres en el moment de fer la inscripció tant si la fa per Internet com si la fa presencialment al local del C.E. RIPOLL.

La sortida serà per ordre de sorteig.

El preu inclou l’esmorzar.
 
MAPA I DOCUMENTACIÓ

El dia 28 d’abril es farà el sorteig a les 22 hores. El dia 29 d’abril a les 19 hores es repartirà la documentació i el dia 30 abans de la sortida es lliuraran a la resta dels equip. La documentació serà penjada a la pàgina web del  C.E. RIPOLL, www.clubexcursionistaripoll.com , el 29 d’abril a partir de les 19 hores.

SORTIDA

Es començarà a donar la sortida a les 8:31 hores, salvat el cas de força major. Tots els marxadors hauran de dur motxilla.

PARADES I CONTROLS

En el full de ruta que es lliurarà a cada equip, hi figurarà la situació dels controls i també les mitjanes parcials de velocitat, així com el temps de descans de cada parada obligatòria que serà auto controlada.  

L'equip ha d'estar al complert per que el control  anoti l'horari de pas al full de ruta.

 PENALITZACIONS

1 Punt per cada minut d’avançament o de retard entre l’efectuat per l’equip i l’oficial.
2 Punts per cada Control Secret                     
5 Punts per no signar en el Llibre de Sortida i Arribada. 
5 punts per cada marxador que no porti motxilla.

DESQUALIFICACIONS

CLASSIFICACIÓ

La puntuació de cada equip serà la suma de les penalitzacions.     

La classificació general es farà pel total de punts de menor a major.      

En cas d’empat es classificarà en primer lloc l’equip que hagi fet major nombre de controls  amb temps exactes i si persisteix l’empat es farà per la aproximació dels controls exactes  de temps d’un a més minuts. La classificació per entitats s’efectuarà totalitzant els punts dels seus tres equips millor classificats.
 
JURAT

A l'arribada estarà a disposició de tots els participants el Llibre de reclamacions de la FEEC, recordem que aquestes seran resoltes en el cas que calgui per un jurat classificador que estarà compost per:  Un representant del Comitè Català de Marxes.  Un membre de l’organització de la Marxa.  Un participant que serà elegit per sorteig

DISPOSICIONS FINALS

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, la qual no obstant, podrà ésser alterada o suspesa d’acord amb els delegats de les entitats participants.

L’Entitat declina tota responsabilitat pels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants.   

El sol fet de participar significa la plena acceptació d’aquest reglament.      

Qualsevol cas no previst en el present reglament serà resolt, segons pertoqui, pel Jurat classificador.          

Aquest reglament està basat en el de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat vigent i altres observacions.

OBSERVACIONS

SENYALITZACIÓ : La Marxa serà marcada en trams de difícil orientació sobre el terreny amb cintes de la FEEC  i amb guix a la zona urbana de la Sortida.

 

IMPORTANT:  Material obligatori que tot marxador ha de portat segons el Reglament de la FEEC.  ( Sistema d’hidratació, jaqueta paravent amb caputxa d’un material impermeable, motxilla, frontal ).

TELÈFON  PER COMUNICAR QUALSEVOL INCIDENCIA O ABANDONAMENT DURANT LA PROVA 972 70 05 40                                                 


 

         

 

 

 

 


Qui som |                  ©2012 Club Excursionista Ripoll