30 - 12 - 2019                                                        

Benvolguts socis,


Ens posem  en contacte amb vosaltres per comunicar-vos, que després de la Reunió Extraordinària de socis celebrada el dia 20-12-2019, al local social de l’entitat i després que des de ja fa algun  temps  es va arribar al final d’aquesta legislatura. Fet que va provocar que provisionalment s’hagués de crear una junta gestora, fins al dia d’avui, motiu pel qual el Club Excursionista Ripoll iniciarà el pròxim dia 13 de Gener un procés electoral  per la renovació de la totalitat de la  Junta directiva de l’entitat, (president, vicepresident, tresorer, secretari).

La Junta Electoral que s’encarregarà de supervisar tot el procés. L’únic requisit per formar-ne part, de manera voluntària, és la de disposar d’un any d’antiguitat com a soci del club. Un cop escollits els tres integrants de la Junta Electoral, s’obrirà el procés electoral. La Junta electoral serà l’encarregada d’informar del procés i de recollir les candidatures que en un termini de 20 dies tindran temps de presentar-se a la Junta Electoral.

El nomenament dels membres de la Junta Electoral s’ha  realitzat per sorteig entre els membres presents a la Reunió Extraordinària, amb el següent resultat:

PRESIDENT – Joan Serra  - 679153800 - SUPLENT -  Susanna Morera
SECRETARI  - Salvador Vaquer –  626297055 - SUPLENT – Núria Lazaro
VOCAL – Marc Fajula –  630605105 - SUPLENT – Lluís Morera

Cas que en finalitzar els 20 dies només hi hagués una única candidatura, automàticament es proclamaria la nova junta. Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.
Seguint les disposicions establertes  en els estatuts de l’entitat i d’acord amb la normativa general de les entitats esportives regulades per la Generalitat de Catalunya, s’estableix el següent  calendari electoral per el nomenament de la nova junta. Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies.


INICI  PROCÉS i CREACIÓ JUNTA ELECTORAL 13-01-2020

PRESENTACIÓ CANDIDATURES DEL 14-01-2020 FINS 03-02-2020 (Es penjaran a la pàgina web de l’entitat, (www.clubexcursionistaripoll.com)

VOTACIONS i  ELECCIÓ NOVA JUNTA DIRECTIVA 28-02-2020  (Se celebraran al local social de l’entitat, entre les 19:00 i les 21:00)

Us donem les gràcies per endavant per la vostra col·laboració.

Atentament

La Junta Gestora

Club Excursionista Ripoll

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Qui som |                  ©2012 Club Excursionista Ripoll