JUNTA DIRECTIVA

El mes de Febrer de 2020 va quedar constituïda la nova junta del club

PRESIDENT:            Marià Morera

VICE-PRESIDENT: Joan Fajula

VICE-PRESIDENT: Emili Planeses - Esports de neu

SECRETARI:           Salvador Vaquer

TRESORER:           Joan Fajula

VOCAL:                   Lluís Morera

VOCAL:                   Susanna Morera

VOCAL:                    Núria Lazaro

VOCAL:                    Joan Serra

VOCAL:                    Josep Sau

VOCAL:                    Ricard Costa


Qui som |                  ©2012 Club Excursionista Ripoll