JUNTA DIRECTIVA

El mes de Maig de 2013 va quedar constituïda la nova junta del club

PRESIDENT:            Bartolomé Hernández Navarro
VICE-PRESIDENT:  Marià Morera Casas
TRESORER:            Joan Fajula Serrat
SECRETARI:           Salvador Vaquer Moreno


Qui som |                  ©2012 Club Excursionista Ripoll