REUNIÓ ANUAL DE SOCIS

 

Divendres, 13 de març de 2020

Al centre Eudald Graells, 2/4 de 10 del vespre, en 1a. Convocatòria i, si s’escau, a les 10h en 2a. Convocatòria.


Temes a tractar:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
  2. Estat de comptes
  3. Activitats previstes per l’any 2020
  4. Torn obert de paraula

 

 

 


Qui som |                  ©2012 Club Excursionista Ripoll