70a MARXA DE REGULARITAT PER MUNTANYA

 REGLAMENT

70a MARXA DE REGULARITAT PER MUNTANYA
22a COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES I DE REGULARITAT

 25 d'abril de 2021

Un  any més ens complau convidar-vos a participar en la nostra marxa, la del proper diumenge 25 d'abril , la sortida es farà des de Ripoll.

 REGLAMENT:

El Club Excursionista Ripoll organitza la 70a Marxa de Regularitat, puntuable per a la 22a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

 INSCRIPCIONS

-Podran participar els majors de 18 anys i els menors acompanyats, amb el corresponent permís dels pares o tutors signats. Els equips han d'estar constituïts per dos marxadors.

És podran inscriure:

* A través de la pàgina web de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/ on trobareu un enllaç directe al formulari d’inscripcions. A partir del dia 3 d'abril, i fins a les 8 de la tarda del divendres 23 d'abril.

* Personalment al local social del CERIPOLL., Passeig de Sant Joan, 1, els dimarts i divendres del 10 al 24 d'abril de les 22 a 23 hores. Tothom que és vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència federativa de la FEEC, ha de portar el número de DNI i el Codi d'identificació de la llicència de la Federació.
Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per a la 22a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat.

Els drets d'inscripció per marxador son de:

8 €: als posseïdors de la llicència de la FEEC, de federacions adscrites a la UIAA, de federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, del any en curs i per participants que pertanyin a seccions d’iniciació a la muntanya d’entitats associades al Moviment Azimut.

8 €: pel participant soci del CE Ripoll no federat (NO INCLOU la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

10 € per al restaurant d'inscrits (NO INCLOU la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

12 €: Les inscripcions fetes el mateix dia de la sortida sense cap tipus de distinció.

Tots els NO FEDERATS hauran de pagar una llicència temporal d'un dia no inclosa en el preu de la inscripció.

.NOTA: La persona que inscrigui a l'equip, haurà d'aportar les dades de tots els seus membres en el moment de fer la inscripció tant si la fa per Internet com si la fa presencialment al local del CE RIPOLL.
La sortida serà per ordre de sorteig.

El preu inclou l'esmorzar.

MAPA I DOCUMENTACIÓ

El dia 23 d'abril serà el sorteig a les 22 hores. El dia 24 d'abril a les 19 hores és reparteix la documentació i el dia 25 abans de la sortida es lliurarà al restaurant dels equips. La documentació serà penjada a la pàgina web del CE RIPOLL, www.clubexcursionistaripoll.com, el 24 d'abril a partir de les 19 hores.


SORTIDA

La sortida i arribada es farà davant del seu del Club Excursionista Ripoll. Casal del poble. Passeig de Sant Joan 1.

Es començarà a donar la sortida a les 8:31 hores, salvat el cas de força major. Tots els marxadors hauran de dur motxilla.


PARADES I CONTROLS

En el full de ruta que es lliurarà a cada equip, hi figurarà la situació dels punts de referència i també els mitjanes parcials de velocitat, així com el temps de descans de cada parada obligatòria que serà autocontrolada.
L'equip ha d'estar al complert per que el control anoti l'horari de pas al full de ruta.


PENALITZACIONS

1 Punt per cada minut d'avançament o de retard entre l'efecte per l'equip i l'oficial.
10 Punts per no signar en el Llibre de Sortida i Arribada.
5 Punts per cada marxador que no porti motxilla.

DESQUALIFICACIONS

1. No lliurar el full de ruta al control d'arribada.
2. Alterar la composició d'equips durant la Marxa.
3. No passar per tots els controls o no passar-los segons l'ordre establert per l'organització.
4. Passar per un control quan aquest sigui tancat.
5. Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.
6. La comunicació d'informació entre equips, fen servir sistemes de comunicació com a Mòbils, Walkie- Talkies, senyals en el terreny etc.

CLASSIFICACIÓ

La puntuació de cada equip serà la suma de les penalitzacions.
La classificació general es farà pel total de punts de menor a major.
En cas d'empat es classificarà en primer lloc equip que hagi fet major nombre de controls amb temps exactes i si persisteix l'empat és farà per l'aproximació dels controls, pel control més llarg de temps i per ordre de pitral. La classificació per entitats s'efectuarà totalitzant els punts dels tres equips millors classificats.
JURAT
A l'arribada estarà a disposició de tots els participants el Llibre de reclamacions de la FEEC, recordem que aquests seran resolts en el cas que calgui per un jurat classificador que estarà compost per: Un representant del Comitè Català de Marxes. Un membre de l'organització de la Marxa.Un participant que serà elegit per sorteig

DISPOSICIONS FINALS

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, la qual no obstant això, podrà ser alterat o suspès d'acord amb els delegats dels entitats participants.
L'Entitat declina tota responsabilitat pels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants.
El sol fet de participar significa la plena acceptació d’aquest reglament.
Qualsevol cas no previst en el present reglament serà resolt, segons pertoqui, pel Jurat.
Aquest reglament està basat en el de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat vigent i altres observacions.


OBSERVACIONS

SENYALITZACIÓ: Seguirà quasi en tota la totalitat un remitent local amb les seves marques de color verds i blancs sobre el terreny menys en els llocs marcats en cintes de la FEEC que tindran.preferència.

IMPORTANT: Material obligatori que tot marxador ha de portat segons el Reglament de la FEEC. (Sistema d'hidratació, jaqueta paravent amb caputxa d'un material impermeable, motxilla).

TELÈFON PER COMUNICAR QUALSEVOL INCIDENCIA O ABANDONAMENT DURANT LA PROVA 606 974 891

ELS TROFEUS DE LA MARXA ES REPARTIRAN MITJA HORA DESPRES DE L'ARRIBADA DE L'ÙLTIM MARXADOR