JUNTA DIRECTIVA

El mes de febrer de 2020 va quedar constituïda la nova junta del club

PRESIDENT: Marià Morera

VICEPRESIDENT: Joan Fajula

VICEPRESIDENT: Emili Planeses - Esports de neu

SECRETARI: Salvador Vaquer

TRESOR: Joan Fajula

VOCAL: Lluís Morera

VOCAL: Susanna Morera

VOCAL: Núria Lazaro

VOCAL: Joan Serra

VOCAL: Josep Sau

VOCAL: Ricard Costa