JUNTA DIRECTIVA

El mes de febrer de 2020 va quedar constituïda la nova junta del club.

Reunida la Junta Directiva el dia 3 de novembre de 2023 es va establir la nova junta.

PRESIDENT: Joan Fajula

VICEPRESIDENT: Emili Planeses

SECRETARI: Salvador Vaquer

TRESORER: Lluís Morera

VOCAL: Susanna Morera

VOCAL: Núria Lazaro

VOCAL: Joan Serra

VOCAL: Josep Sau

VOCAL: Ricard Costa